Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse.

Kyrkorådet valdes av kyrkofullmäktige i december 2021 och tillträdde sin uppgift den 1 januari 2022.

Kyrkorådet består av 

 • Margareta Ekesryd, ordf.
 • Göran Burman, vice ordf.
 • Kristina Jonsson
 • Denny Westerlund
 • Anna Ramnemark Sjöström
 • Conny Björklund
 • Sören Olsson, kyrkoherde

Ersättare är 

 • Bernt Lundström
 • Ingela Nygren
 • Anna Öberg
 • Sven Ekesryd
 • Lars-Erik Edlund

Sammanträdestider våren 2024

2024-04-29

18:30

Kyrkoråd

2024-06-03

18:30

Kyrkofullmäktige

     

2024-05-30

09:00

Presidium

2024-06-17

18:30

Kyrkoråd