Förtroendevald organisation

Församligen styrs av förtroendevalda som väljs vid kyrkovalet var fjärde år.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens riksdag. Sammanträden är öppna för allmänheten.

Kyrkorådet

Här kan du läsa de senaste protokollen och se vilka som sitter i kyrkorådet.