Förtroendevald organisation

Församligen styrs av förtroendevalda som väljs vid kyrkovalet var fjärde år.

 

Kyrkoråd i Holmsunds församling                                                                    

Ordinarie ledamöter

Ralph Höber (ordf.), Roland Viklund (vice ordf.), Kristina Jonsson (2a vice ordf.), Eva Benerdal, Sven Ekesrydh, Mari Löfgren, Denny Westerlund

Ersättare

Göran Burman, Kristina Dagman, Birgitta Edberg, Margareta Ekesrydh, Else Mari Jarl, Bernt Lundström, Lars Gunnar Lundström och Lena Näslund

Kyrkofullmäktige 

Ordinarie ledamöter

Ledamöter POSK: Margaret Ekesrydh (ordf.), Arne Andersson, Eva Benerdal, Sven Ekesrydh, Birgitta Edberg, Roland Viklund, Ingrid Svensson, Monica Björklund, Monika Andersson, Rolf Jarl, Kristina Dagman och Randi Linder

Ledamöter Socialdemokraterna: Kristina Jonsson, Ralph Höber, Göran Burman, Mari Löfgren, Bernt Lundström, Lena Näslund, Ingemar Engman, Anneli Andersson, Denny Westerlund, Birgitta Kassman, Lars Gunnar Lundström och Helena Löfgren

Ledamot SD: Marcus Bornemisza

 

Suppleanter

POSK: Birgit Viklund, Else Mari Jarl, Lennart Andersson, Lars-Olov Sjöström, Yvonne Gavelin och Anna Ramnemark Sjöström

Socialdemokraterna: Johan Eriksson, Ingela Nygren, Gunnar Jonsson, Krister Forslund, Gunnar Nygren och Kjell Smedjegård