Kyrkogårdar

Församlingens kyrkogårdar finns i anslutning till Holmsunds kyrka och Obbola kyrka.

Holmsunds kyrkogård

Holmsunds kyrkogård ligger vid Holmsunds kyrka och alldeles intill vattnet.

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med skötsel av den grav du ansvarar för?

Gravtyper

Här kan du läsa om olika typer av gravar i Holmsund och Obbola