Kyrkogårdar

Församlingens kyrkogårdar finns i anslutning till Holmsunds kyrka och Obbola kyrka.

Holmsunds kyrkogård

Holmsunds kyrkogård ligger vid Holmsunds kyrka och alldeles intill vattnet.

Gravskötsel

Vill du ha hjälp med skötsel av den grav du ansvarar för?

Gravtyper

Här kan du läsa om olika typer av gravar i Holmsund och Obbola

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Holmsunds församlings begravningsombud heter Britt-Marie Rosenqvist och kan kontaktas på tfn 070-39 45 472