Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens riksdag. Sammanträden är öppna för allmänheten.

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025

Här hittar du vilka som sitter i kyrkofullmäktige.

Ledamöter

Kristina Jonsson, ordförande

Conny Björklund, vice ordförande

Denny Westerlund 

Anneli Andersson 

Göran Burman 

Ingela Nygren 

Bernt Lundström 

Birgitta Kassman 

Lars Erik Edlund 

Margareta Ekesryd

Anna Ramnemark Sjöström

Sven Ekesryd 

Anna Öberg 

Randi Linder 

Karl-Lennart Andersson 

Ersättare

Gunnar Nygren

Leli Åström 

Stellan Elebro

Beatrice Årebrand

Tord Renström 

Inger Renström 

Else Marie Jarl

Monica Björklund

Ulf Tiger

Doris Hällgren