Meny

Ideell

Man trivs där man behövs... ...och här behövs du och jag.

Att vara ideell är ett ömsesidigt utbyte - samtidigt som man kan hjälpa till får man också vara del av en gemenskap och ett sammanhang.  

Vill du engagera dig? Prata med någon av församlingens anställda eller maila till församlingsexpeditionen. Har du egna idéer om något du vill vara delaktig i så prata även då med någon av församlingens anställda. Det kanske är gudstjänstutveckling, barn- eller ungdomsverksamhet, besökstjänst eller något helt nytt som du tycker saknas? Vi hoppas att du ska känna dig välkommen att finnas med i församlingens liv, arbete och utveckling!

Några olika ideella uppdrag som finns idag:

Kyrkvärd

I gudstjänsten välkomnar kyrkvärdarna besökarna, läser bibeltexter, samlar in kollekt och ser till att församlingen trivs. Du som är kyrkvärd är prästens vänstra hand.

Fikagrupper

Kyrkkaffet efter gudstjänsterna är en viktig mötesplats och i alla kyrkorna finns det ideella som gör det möjligt.

Hjälp vid middagar

Middagarna i våra kyrkor behöver alltid fler hjälpande händer i  förberedelser och efterarbetet. Vill du vara med och göra fint innan, se till att maten kommer fram eller diska och plocka undan efteråt? I köket skapar vi som arbetar en trevlig gemenskap och lär känna varandra medan vi hjälps åt.

Baka bullar

Varje vecka behövs ca 80 bullar till bullbilen. Vill du göra något praktiskt som kommer många människor till del och ger grunden för goda möten?

Bullbilsvärd

Följ med och prata med människor och servera fika! Du hjälper till att skapa gemenskap kring samtal och kaffet, tillsammans ser vi människor och skapar möten!

Internationella gruppen

Gruppen planerar olika händelser i församlingens liv, samlar in pengar och hjälper till att sprida kunskap och engagemang om hur världen ser ut och om Svenskakyrkans insamlingskampanjer. Läs mer

församlingsexpeditionen

Med anledning av coronaviruset har församlingsexpeditionen stängt för fysiska besök. Vi har öppet via telefon och mail.
Expeditionens öppettider:
Måndag-torsdag 13-15
Tfn 090-70 61 00
epost: holmsund@svenskakyrkan.se