Nyårsdagen

Gudstjänst från Holmsunds kyrka med Margaretha Rehnberg och Daniel Gustavsson.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med Act Svenska kyrkan i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!