Gravtyper

Här kan du läsa om olika typer av gravar i Holmsund och Obbola

Holmsunds församling har två kyrkogårdar; Holmsunds- och Obbola kyrkas kyrkogårdar. På dessa kan man välja några olika alternativ för begravning.

Vanlig grav, Askgravlund eller Minneslund?

Man kan välja att begravas i kista eller att kremeras. I vanliga gravar kan både kistor, sk jordbegravningar placeras.  Om man vill kremeras kan man också välja en grav med sten där inga kistor rymms.  Askan efter kremering kan också placeras i en Askgravlund eller i en Minneslund.

Skillnaden mellan askgravlund och minneslund är att minneslunden är anonym och urnnedsättningen sker utan närvarande av anhöriga. Askgravlunden ger möjlighet att närvara vid urnnedsättningen och har en skylt med varje avlidnes namn.

Askgravlunden är ett alternativ till minneslunden, men den är inte anonym. Den enskilda graven markeras med en namnplatta. Platsen har ingen gravrätt, dvs här finns inga skyldigheter att vårda platsen, och inte heller någon rättighet att smycka den som man själv vill. Ingen rabatt får anläggas men besökare kan smycka den genom att sätta snittblommor i vas eller sätta ljus vid gravplatsen. Otillåten smyckning kommer att plockas bort av personalen.