Dop, vigsel & begravning

Församlingen finns med genom hela livet, från vagga till grav.

Dop

I dopet sker något som bryggar samman himmel och jord och i centrum finns vår glädje över barnet och samhörigheten med Gud.

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. I en kyrklig vigsel ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Församlingsexpeditionen

Vill du boka dop, vigsel, begravning? Undrar du om gravskötsel eller något annat gravärende? Kontakta församlingsexpeditionen!

Tfn: 090-70 61 00

 epost: holmsund@svenskakyrkan.se

Öppettider på församlingsexpeditionen :

Öppettiderna gäller helgfria vardagar

Måndag, tisdag och torsdag kl 9-11, onsdag kl 13-15