Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

När ett dödsfall ägt rum tas i regel den första kontakten med en begravningsbyrå. De tar kontakt med pastorsexpeditionen för att framföra önskemål om tid och plats för begravningsgudstjänst. Inför begravningsgudstjänsten tar prästen kontakt med de anhöriga för att tillsammans mötas och planera begravningsgudstjänsten.

 

Minnesstund

i Holmsunds och Obbola kyrka

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Holmsunds församlings begravningsombud heter Britt-Marie Rosenqvist och kan kontaktas på tfn 070-39 45 472