Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och familj

Barn har en självklar plats i församlingens liv och vi vill möta barn, föräldrar och syskon för att tillsammans lära känna varandra och Gud.

Här hittar du information om de olika verksamheter församlingen bedriver riktat till barn och familj. Församlingens tre kyrkor har lite olika upplägg och därför finns vissa grupper och verksamheter bara i en av kyrkorna.