Barn och familj

Barn har en självklar plats i församlingens liv och vi vill möta barn, föräldrar och syskon för att tillsammans lära känna varandra och Gud.

Här hittar du information om de olika verksamheter församlingen bedriver riktat till barn och familj.

Barnverksamhet – dopundervisning 

När du anmäler ditt barn till någon av våra barngrupper är det barnet anmält till vår dopundervisning (utöver aktiviteter som lek, pyssel mm pratar vi om tro, bibelberättelser, sjunger och ber). Detta innebär att du inte behöver anmäla om ditt barn inför varje ny termin utan du behöver bara säga till om ditt barn vill sluta eller pausa. I slutet av varje sommar kommer det att komma ett mail med uppdaterad information om vad som gäller för just den ålder som ditt barn är i. Ditt barn sätt automatiskt in i den grupp som passar för dess ålder.  

Anmäl ditt barn här.

Lovaktiviteter - Läger

Under skolornas lov ordnar vi olika verksamheter för barn och familj; utflykter, dagläger och flerdagarsläger. Pilgrimsbarn är för dig som vill ut på utflykt, dagläger kan vara väldigt olika, käpphästdagar, pyssel eller vad vi märker är efterlängtat. Församlingens familjeläger är en uppskattad familjeaktivitet för familjer oavsett konstallation.

Kyrkans Musikskola

Krykans Musikskola ligger utanför dopundervisningen men är en möjlighet för den musikintresserade att vara en del av all kyrkans musik. Många är det som börjat sin musikaliska karriär i kyrkan, våra körer och intrument ger en bra musikalisk grund.

För hela familjen

Församlingen finns för hela familjen, hur den än ser ut. Här möts liten och stor!

När barnen är små och man kanske är föräldraledig kan det vara trevligt att komma till kyrkan för att träffa fler småbarnsföräldrar. När vardagen är hektiskt kan det vara avlastande att komma till kyrkans middagar. När man blir ledig kan det vara trevligt att åka på läger tillsammans där aktiviteter finns för alla åldrar och den dagen då det känns tungt finns kyrkans diakoni för stöd, samtal och hjälp.