Arbetarpartiet Socialdemokraterna -Holmsunds församling

Kyrkans grundvärderingar känns naturliga för oss, och därför vill vi socialdemokrater delta med kandidater som delar visionen om ett rättvist och solidariskt samhälle.

Vi vill verka för en kyrka där alla kan mötas i en öppen, tillåtande miljö, där alla ska känna sig välkomna. En kyrka som möter var och en i öppen och tillåtande dialog om alla livsfrågor och vägar till tro.  En kyrka som har ett rikt och varierande Gudstjänstliv. En kyrka som finns med i samhället. En kyrka som värnar miljön. En kyrka som arbetar diakonalt.En kyrka som satsar på våra ungdomar. Och efter pandemin ett fortsatt utbyte med andra länder. En kyrka för alla.

 VÅRA KANDIDATER TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I HOLMSUNDS FÖRSAMLING

1. Kristina Jonsson, Obbola
2. Denny Westerlund, Holmsund
3. Anneli Andersson, Holmsund
4. Göran Burman, Obbola
5. Ingela Nygren, Obbola
6. Bernt Lundström, Holmsund
7. Birgitta Kassman, Holmsund
8. Gunnar Nygren, Obbola
9. Leli Åström, Obbola
10. Lars Gunnar Lundström, Holmsund
11. Stellan Elebro, Obbola
12. Beatrice Årebrand, Obbola
13. John Elof Oskarsson, Holmsund
14. Helena Löfgren, Holmsund
15. Thomas Rolén, Obbola
16. Jan Erik Jäderblom, Holmsund
17. Kjell Smedjegård, Holmsund