Andakt 15 oktober

Under denna söndag, som har temat Trons kraft, får vi fira andakt i Ålidhemskyrkan i Umeå.

Anders Kristoffersson reflekterar och David Bergius sjunger och spelar psalm 96, Öppna mig för din kärlek för oss och spelar även en egen improvisation. Sjung gärna med om du har en psalmbok i närheten.