Andakt 14 maj

Söndagens vårandakt kommer från Kyrkstugan bredvid Nydalasjön. Terese Hedman predikar för oss och Jenny Lundström spelar och sjunger psalm 212, "Långt bortom rymder vida". Sjung gärna med om du har en psalmbok.