Andakt 14 april

Denna söndag får vi fira andakt i Umeå stads kyrka med Lena Fagéus, kyrkoherde i Umeå.

Vi får idag också lyssna till när Duo Kondens med My Eklund and Lisa Oscarsson framför Allegro from La Primavera skriven av Vivaldi. 
Temat för söndagen är ”Den gode herden” och Lena pratar om hur ljuset och livet kommer tillbaka efter Jesus uppståndelse och med våren efter något som hon kallar dödens rum. Vi behöver bara ta oss ur de rummen och påminna oss själva att livet är starkare än döden. Kom in i livet.