Andakt 12 maj -på finska

Denna söndag får vi fira andakt med Mimmi Merlich, präst i Ålidhems församling. Mimmi håller andakten på finska men under finns en översättning på svenska. Mimmi pratar om att det alltid finns något ibland oss, som vi inte kan se men en närvaro som alltid finns med oss, någon som hjälper oss och vägleder oss genom livet. För även om livet ibland känns tungt och orättvist så finns alltid ett ljus och lugn inom oss. Musiken vi får höra framförs av Helena Holmlund, musiker i samma församling som sjunger och spelar psalm 162, Som sol om våren stiger, för oss.  

Evangelietext Johannes kapitel 15  
 
Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt.  
 
Det finns någonting här bland oss. Någonting som vi inte ser men vars närvaro kan vi känna. Det här någonting hjälper oss och vägleder oss och håller oss framför allt alltid nära Kristus och på så sätt nära Gud. Jesus ville skapa trygghet och ro hos sina lärjungar när han pratade med dem om vad som skulle ske. Många oväntade saker skulle hända varav några av dem skulle skapa väldigt mycket ångest och sorg. Men nu ville Jesus bekräfta att allt skulle kännas okej. Det gjorde han innan han dog men senare vid dödens stund och stunden när lärjungarna behövde ta farväl av sin älskade Herre fick de gråta och sörja i stället för att komma ihåg att de hade blivit lovade att allt skulle bli ljust och lugnt. 
Efter döden och uppståndelsen kom Jesus tillbaka och var med lärjungarna och pratade med dem. På hans sista dag på jorden efter uppståndelsen pratade han igen om den heliga anden. Innan Jesus himmelsfärd frågade människor honom om tiden och återupprättandet av Israels rike. I apostlagärningarna kapitel 1 svarar Jesus: 
“Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 
Jesus var på väg till Fadern men han lovade att finnas bland människorna även efter sin himmelsfärd. Sanningens ande var på väg och den här anden skulle vägleda människor så att de skulle kunna leva enligt Guds vilja och synliggöra hans rike. Medan lärjungarna väntade på anden samlades de alla tillsammans med några andra. 
Lärjungarna tillsammans med andra visar oss ett exempel på Kristi kyrka. De väntade på den heliga anden och ville ständigt be tillsammans. Under den här tiden lät de inte andra saker påverka dem. Så kan vi också göra här i vår kyrka. Trots våra oenigheter har vi alltid en sak som enar oss, nämligen vår tro. Vi kan be här i kyrkan på samma sätt som lärjungarna bad. Vi tillsammans kan be om den heliga andens närvaro som gör oss starkare och eniga.