Andakt 10 juli

Denna andakt kommer från Vännäs-Bjurholms pastorat

Kim Rehnman predikar