Foto: Bengt Nylén

Ungdomskörer

Att sjunga i kör handlar lika mycket om att lära känna sin röst som att lära känna nya människor

Apostlakören och Annakören övar varje onsdag under terminstid. Vi lägger fokus på individuell röstutveckling, att utveckla sin musikalitet och träna på att sjunga stämmor.

Ungdomskörerna medverkar några gånger per termin på gudstjänster och konserter. Höjdpunkten under höstterminen är det uppskattade luciatåget som vi framför tre gånger i Håslövs kyrka den 13 december.

Att vara med i körerna är kostnadsfritt men du förbinder dig att vara engagerad.


anmälan och avanmälan

Observera att anmälan/avanmälan för ungdomar under 18 år måste göras av förälder! Anmälan ska göras via formulär.
Anmälningsformulär för ungdomar under 18 år hittar du här.
Anmälningsformulär för ungdomar över 18 år hittar du här.

Om du får förhinder och inte kan delta mer under terminen, vänligen avanmäl dig via formulär. Det är viktigt för att vi ska kunna planera repetitioner, gudstjänster och kommande konserter.
Avanmälningsformulär för ungdomar under 18 år hittar du här.
Avanmälningsformulär för ungdomar över 18 år hittar du här.

Foto: Bengt Nylén

Annakören

Onsdagar kl 19.00 – 21.00. Kör för tjejer 14 – 20 år
Ledare: Martin Haksten,
040-602 46 75, 070-161 96 75

Foto: Bengt Nylén

Apostlakören

Onsdagar kl 17.30 – 18.30. Kör för killar 14 – 20 år
Ledare: Martin Haksten,
040-602 46 75, 070-161 96 75