Foto: Susann Persson

Ung i kyrkan

Vi vet att många ungdomar idag är engagerade i olika aktiviteter under veckans alla dagar.

Det ungdomsarbete vi bedriver försöker inte vara ännu en aktivitet.
Vi vill vara ett forum – en plats där vi kan träffas, diskutera och ha roligt tillsammans.