Foto: Susann Persson

Stora Hammars kyrkogård

Utställning av gravvårdar på Stora Hammars kyrkogård

Varje år löper gravrätten ut för många gravar. Efter att tiden löpt ut har innehavaren 6 månader på sig att bestämma vad som skall hända med gravanordningen, därefter tillfaller den kyrkogårdsförvaltningen. Vad som sedan händer varierar. Ibland får stenarna stå kvar, ibland ställs de upp på en speciell plats på kyrkogården. Gamla och speciellt intressanta gravvårdar kan få ett antikvariskt skydd och bevaras. I denna utställning, finns ett urval av gravstenar från Stora Hammars kyrkogård. De har placerats på en återlämnad gravplats och kommer från olika gravplatser inom kyrkogården. Kyrkogården togs i bruk i samband med att kyrkan invigdes 1902 och gravstenarna i utställningen är från 1900 – talet. Flera av stenarna är av svart diabas, ett material som bl. a bröts i nordöstra Skåne och närliggande områden. Granit i olika färger liksom två gravvårdar av kalksten finns representerat. På flera av stenarna finns titlar, finhuggen blomsterornamentering, kors och andra symboler.