Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stora Hammars kyrka

Stora Hammars kyrka, med sin kopparklädda tornspira och kupoler, röda tegelväggar med ornament och band i kalksten, är en imponerande byggnad.

Klockorna i Stora Hammars kyrka

00:00

Ta en titt på  STORA HAMMARS KYRKA


Kyrkan uppfördes vid sekelskiftet och invigdes den 30 november 1902. Ritningarna upprättades av arkitekt Magnus Steendorff. Den dansk-holländska renässansstilen från Christian IV:s tid tycks ha inspirerat Steendorff. Kyrkans byggnadsstil visar påverkan från Rosenborgs slott i Köpenhamn och Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.

Den gamla 1100-talskyrkan i Stora Hammar blev med åren för liten och man beslöt att bygga en ny kyrka mera centralt belägen. Den gamla kyrkan skulle rivas, men rivningen blev inte genomförd. Den gamla kyrkan blev så småningom restaurerad. Därmed har vi nu två kyrkor med namnet Stora Hammar: Stora Hammars gamla kyrka och Stora Hammars kyrka.

Kyrkklockorna härstammar från Stora Hammars gamla kyrka. Storklockan är från 1844 och gjuten av Speip & Liljendahl i Stockholm. Lillklockan är gjuten av G O Fredriksson i Kristianstad 1851.

Altartavlan, målad 1901 av konstnären Julius Kronberg, beskriver hur Maria, Josef från Arimitrea och Maria från Magdala gör den döde Jesus den sista tjänsten. Motivet kallas ”Jesus begråtes”.

Den nuvarande orgeln byggdes på 1960-talet av Troels Krohn, Hilleröd. Denna orgel är ett mycket fint instrument. Samma orgelbyggare fick 1972 uppdraget att förse kyrkan med en kororgel.
Orgelläktaren är synnerligen vackert utformad med klassiskt rena linjer. Taket har rundbågeform med rutigt stuckornament.

Till invigningen 1902 fick kyrkan två nya mässingsljusstakar med ingraverade namn på givarna. De är skänkta av kyrkvärden A. Jönsson och hans hustru Anna. Ljuskronan närmast altaret är en gåva av  f. kyrkvärden Jeppa Andersson. Den närmast vapenhuset av lantbrukaren Bengt Hansson och hans syskon Hans och Mätta Hansson i Kungstorp.

Kormattan är från 1995. Den är komponerad och vävd av Anna-Lisa Menander som inspirerats av havet runt Falsterbonäset. Kormattan kallas:     ”Vi kastar ankar i ljuset”.

Textilgobelängen vid dopfunten är vävd i ljusa färger av textilkonstnären Birgitta Ljungberg, Malmö, 1991. Motivet betecknas ”Gryning”.

I korets sida finns ett inbyggt valv med glasdörr. Här kan kyrkans nattvardskärl ses. En kalk av silver från 1600-talet (omgjord 1749), en vinkanna av silver från 1939 (Wiwen Nilsson) och en vinkanna i nysilver. Paten är av förgyllt silver från 1749 och oblatasken är av nysilver.

I glasmontern i koret förvaras en stor kyrkobibel. Den är ett unikt exemplar av den danske Fredrik II:s foliobibel från 1589 – boktryckarkonst på högsta nivå, en gåva från Jeppa Andersson och Nils Andersson. Danska biblar togs i beslag i Skåne på 1690-talet. Gudstjänst skulle hållas på svenska språket och efter svenska biblar. De danska biblarna gömde man eller sålde till Danmark.
På predikstolen ligger en illustrerad bibel från 1917-1921 med bibliska bildmotiv från svenska kyrkor enligt förslag från ärkebiskop Nathan Söderblom och tilldelad Stora Hammars församling (exemplar 1830). Dessutom en bibel från 1917, som är en gåva från häradsskrivare Hans Collin till minne av hans mor.

Kyrkogården med Bibliska trädgården

Stora Hammars kyrkogård är karaktäristisk med sin minneslund och den stora blodboken.
På östra sidan finns unik trädgårdsanläggning – Bibliska trädgården -med växter som har namn hämtade från bibeln.

Stora Hammars kyrka är församlingskyrka i Höllvikens församling. Den är öppen hela året för gudstjänst och kyrkliga handlingar. Med sitt centrala läge nära Kyrkans hus med pastorsexpedition, församlingshem, förskola, fritidshem m.m. är kyrkan ett naturligt centrum för Svenska kyrkans verksamhet i Höllviken.