Sorgegrupp

Att mista någon som står oss nära är en omvälvande händelse för oss.

Döden väcker många känslor och förändrar livet för alltid. Smärtan och sorgen kan upplevas på olika sätt, vi är ju alla olika. Många gånger kan människor känna sig hjälpta av att prata med andra i en liknande situation.

Församlingen vill bjuda in dig till en samtalsgrupp. En grupp som delar sorgen och smärtan med varandra under två timmar vid sex tillfällen. Den sjunde gången har vi en liten fest, för att markera att livet går vidare.

Inga känslor är förbjudna, och du delar med dig så mycket du vill. Allt som sägs stannar i gruppen, och vi bjuder på fika varje gång.

Ansvariga: Adina Wirdemo, präst och Christina Dongas, diakon
Anmälan och frågor: Adina Wirdemo: 070-161 96 73, eller adina.wirdemo@svenskakyrkan.se