Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagens gudstjänst

Söndagens gudstjänst firas i Stora Hammars kyrka, Rängs kyrka och Håslövs kyrka

Vanligen firas huvudgudstjänsten kl 11.00 på söndagsförmiddagen. Vid de stora högtiderna kan den vara förlagd till Håslövs kyrka. Vi firar vanlig gudstjänst eller högmässa, som kännetecknas av nattvardens bröd och vin.