Foto: Kristina Strand Larsson

Söndagens gudstjänst

Söndagens gudstjänst firas i Stora Hammars kyrka, Rängs kyrka och Håslövs kyrka

Vanligen firas huvudgudstjänsten kl 11.00 på söndagsförmiddagen. Vid de stora högtiderna kan den vara förlagd till Håslövs kyrka. Vi firar vanlig gudstjänst eller högmässa, som kännetecknas av nattvardens bröd och vin.