Sommargruppen

Detta är gruppen för dig som gärna vill träffas på sommaren men inte vill åka på ett långt läger. Vi träffas ett par gånger under terminstid för att sedan ses i veckorna under tre veckor i början av sommarlovet.

Första träffen: söndag 20 oktober kl. 10 i Kyrkans hus

Helgträffar: 30 november 2019, 18–19 januari, 7–8 mars 2020

Läger: 14–18 juni 2020

Gemensam träff med övriga konfirmander: söndag 26 januari 2020 kl. 13–18 i Kyrkans hus

Konfirmation: lördag 27 juni 2020

T I L L B A K A