Foto: Susann Persson

Rängs kyrka

Rängs kyrkas grundstruktur är från 1100-talets mitt. Långhus och kor är byggda av sandsten och gråsten, med inslag av flinta, under romansk tid i rundbågestil.

Klockorna i Rängs kyrka
00:00

TA EN TITT PÅ UT- OCH INSIDAN av RÄNGS KYRKA


Om tiden kunde vridas tillbaka och vi kunde gå in i Rängs kyrka före renoveringen 1880-81 skulle vi mötas av ett annorlunda kyrkorum. I kyrkan fanns nämligen ett medeltida valvsystem uppburet av tre pelare som var placerade mitt i kyrkan. Den närmast altaret var fyrkantig, de andra åttakantiga och tillsammans bar de upp sex korsvalv, vars valvribbor gav ett märkligt spel av linjer och skuggor. (Kanske hade arkitekten människans inre ”valv”, som T Tranströmer beskriver i en dikt, i åtanke. Se sista sidan.) Koret – som var betydligt längre på 1200-talet, avslutades med en absid, som revs på 1400-talet och ersattes av en tillbyggnad med den nuvarande tresidiga östväggen. Den är byggd av tegel - liksom tornet från 1520 - och har stilfulla blinderingar. 

Två skulpturer från den gamla kyrkan i Räng finns bevarade på Historiska Museet i Lund. Den äldsta är av Jungfru Maria, Madonnan från Räng, daterad till 1225 1250 och en gruppbild från 1400-talets mitt: Anna, själv den tredje, där Jesu mormor Anna håller Jesusbarnet i famnen. Denna bild har gett namnet till församlingshemmet, S:ta Annasalen där det finns en kopia av gruppbilden. Altaruppsats, 1606, predikstol, 1598, och dopfunt med baldakiner från tiden före renoveringen förvaras på Kulturen i Lund.

Vid restaureringen 1880-81 gjordes långhuset längre och koret kortare. Strävpelare och vapenhus i norr revs. Hela det medeltida valvsystemet raserades enligt arkitekten Helgo Zettervalls önskan att skapa ett ”lutherskt” kyrkorum där inget skymde prästen. De förnämliga renässansskulpturerna – altare, dopfunt, predikstol – togs bort, enligt tidens smak. Även i hemmen hade man avyttrat de färgrikt bemålade kistorna och skåpen till förmån för möbler ofta  målade i ekimitation. Altare och predikstol är därmed målade i imiterad ek. Valven och porträttmedaljongerna över altaret är målade av dekorationsmålaren och riddaren Svante Thulin. Texten på Kristusbilden lyder: Ego sum Via et Vertias et Vitae; Jag är Vägen Sanningen och Livet. De fyra evangelisterna Matteus, Marcus, Lukas och Johannes inramar kristusbilden. Texten på medaljongen i korets tak mot väster lyder: Pasca Oves Meas: För mina får på bete.
Under altaret finns ett mindre gravkor.
I en monter bakom trappan upp till läktaren visas Rängs kyrkas silver.
Ljuskronan från senare delen av 1800-talet är gjord av järnmalm och är en av två exemplar i Sverige.
Vapenhusets mest praktfulla epitafium på den norra sidan är över Petrus Wankif, kyrkoherde i Räng 1728 - 52. Stenen till vänster över Pehr Magnus Lovén, kyrkoherde i Räng 1786 - 1832 och den till höger är över Henricus Hagman, kyrkoherde i Räng 1678 - 1698. Den vid ingången till kyrkan tillhör Per Lovén, kyrkoherde 1753 – 85. Stenarna på den södra sidan är över kyrkoherde Lars Kråka, 1700 – 28, och Niels Allesen, kyrkoherde 1645 – 77. 

Rängs kyrka används idag som församlingskyrka.