Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikverksamhet

Ett mål för församlingens musikverksamhet är att erbjuda ett rikt och brett utbud av musikaktiviteter.

Vi har spädbarnsrytmik och körer för alla åldrar och med olika inriktningar. Körerna medverkar regelbundet i gudstjänster och konserter, dels i våra kyrkor och församlingshem, dels på andra platser i och utanför vår församling.

Särskilt under advents- och jultiden och under sommaren arrangeras en rad konserter och musikgudstjänster i kyrkorna.