Foto: Ami Hall

Ledarkåren

Ledarkåren ger dig en grundläggande ledarutbildning som du har nytta av i många olika situationer.

Ledarkåren, vad är det?

Ledarkåren består av en grupp ungdomar mellan 15–18 år som under 1–2 år får möjlighet att gå en grundläggande ledarutbildning i Höllvikens församling. I samband med att du går i ledarkåren ges du möjlighet att vara ledare i någon av församlingens grupper. Det kan vara en konfirmandgrupp eller någon annan barn- eller ungdomsgrupp som församlingen har.
Det enda kravet vi ställer är att man är konfirmerad i Svenska kyrkan och har ett intresse av att vara ledare.

Vi vill att Ledarkåren ska vara en mötesplats för ungdomar i vår församling, en plats som bygger på glädje, engagemang och gemenskap.

I ledarkåren kommer vi att diskutera, skapa, leka, reflektera, fira andakter och åka på läger tillsammans för att du ska få idéer och tankar på hur du vill vara som ledare och förebild för andra. Häng med! Du kommer inte att ångra dig.

Ledarkårens utbildningsdagar:

Information kommer senare

Intyg

Efter genomförd ledarutbildning får du ett intyg på att du genomgått en grundläggande ledarutbildning. Detta kan vara bra att visa upp när du söker arbete eller ska söka in på vissa utbildningar. Låter det intressant? Kontakta Felix Illi via mail eller telefon!
felix.illi@svenskakyrkan.se
070–161 96 67