Läger 3 Ivön

Lägergruppernas konfirmander träffas några gånger under terminen för att sedan på sommarlovet åka iväg på ett tio dagar långt läger. 

Första träffen: lördag den 28 september 2019 kl. 13 i Kyrkans hus

Övernattning: under våren 2020

Gemensam träff med övriga konfirmander: söndag 26 januari 2020 kl. 13–18 i Kyrkans hus

Läger: 20 juli–29 juli 2020 Ivön

Konfirmation: lördag 1 aug 2020

Egenavgift: 3000 kr

T I L L B A K A