Läger 1 Musik Ivön

Lägergruppernas konfirmander träffas några gånger under terminen för att sedan på sommarlovet åka iväg på ett tio dagar långt läger. 

Det här lägret är för dig som gillar att sjunga. Röstträning och mycket sång blir en del av undervisningen och vi gör ett luciatåg tillsammans med församlingens ungdoms-
körer. Vi åker på tio dagars läger i slutet av sommarlovet 2020. Efter några
träffar på terminstid blir sommarlägret en upplevelse att minnas länge!

Första träffen: söndag 15 september 2019. Först mässa i Stora Hammars kyrka
kl. 11 och därefter samling i Kyrkans hus.

Övernattning: 12–13 oktober 2019 i Kyrkans hus

Gemensam träff med övriga konfirmander: söndag 26 januari 2020 kl 13–18 i Kyrkans hus

Läger: 22 juni–1 juli 2020 Ivön

Konfirmation: lördag 4 juli 2020

Körövningar inför Lucia: onsdagar kl. 17 med start den 16 oktober 2019 i Kyrkans hus

Egenavgift: 3000 kr

T I L L B A K A