Kyrkor

Höllvikens församling har fyra kyrkor och en kyrkplats med olika profiler. De har med åren fått olika användningsområden.

Stora Hammars kyrka

Stora Hammars kyrka, med sin kopparklädda tornspira och kupoler, röda tegelväggar med ornament och band i kalksten, är en imponerande byggnad.

Håslövs kyrka

Kyrkan, ritad av hovarkitekt Helgo Zettervall (1831 – 1907), invigdes på missionsdagen, den 16 juli 1882. Den är uppförd under åren 1879-80 i nygotisk stil av gult handslaget tegel från Skegrie tegelbruk.

Rängs kyrka

Rängs kyrkas grundstruktur är från 1100-talets mitt. Långhus och kor är byggda av sandsten och gråsten, med inslag av flinta, under romansk tid i rundbågestil.

Stora Hammars gamla kyrka

Falsterbonäsets äldsta kyrka. De äldsta delarna av Stora Hammars gamla kyrka har tillkommit omkring 1150. Innan kyrkan byggdes låg där en stavkyrka vars historia är okänd.

Kämpinge kyrkplats

Kämpinge kyrka byggdes på 1400-talet, då byn tack vare sillafisket fått de ekonomiska resurser som krävdes.

Stora Hammars kyrka som är kyrkan som används mycket i veckorna.
Ta en titt på ut- och insidan

Håslövs kyrka är konsertkyrkan där även stora arrangemang som konfirmationer får äga rum.
Ta en titt på ut- och insidan

Rängs kyrka med anor från 1100-talet används flitigt som dop- och vigselkyrka. Här firas också gudstjänster vid jul och under sommarmånaderna.
Ta en titt på ut- och insidan

Stora Hammars gamla kyrka som framförallt är en dop- och vigselkyrka och endast är öppen på sommarhalvåret.
Ta en titt på ut- och insidan

Kämpinge kyrkplats används idag för utomhusgudstjänster och dop.
Karta