Foto: Pernilla Cederblad

Körer

Många Höllvikenbor har upptäckt att körsång är roligt, bildande och befriande.

I Höllvikens församling har vi en körtrappa: För varje ålder finns det en kör eller ett musikaliskt sammanhang där röst och musikalitet kan utvecklas i gemenskap med andra. För de allra minsta har vi olika rytmikgrupper, därefter tar körverksamheten vid.

Repertoar och svårighetsgrad varierar. Vi sjunger både sakralt och profant och hoppas att såväl nybörjare som mer erfarna korister ska känna sig hemma. Förutom repetitioner i körernas egen sal, Cikoriasalen, i Kyrkans hus och framträdanden i gudstjänst och på konsert finns också utrymme för olika sociala aktiviteter, exempelvis kördagar och resor.