Konserter och musikgudstjänster

Musiken är ett viktigt uttrycksmedel i vår kultur. Sedan urkyrkans dagar har musik och sång varit en viktig konstform för att öppna dörren till det vi kallar själen, för att förmedla tankar om vårt inre liv, för att bära känslor av sorg och glädje. 

Musiken får en särskild funktion i kyrkorummet och varje åhörare får själv tolka musiken utifrån sin livserfarenhet och sin gudsuppfattning.

I Höllvikens församling erbjuds många tillfällen att lyssna till musik. Mest musik blir det på våra konserter och musikgudstjänster. Medverkande är både våra egna körer och gästande musiker – professionella och skickliga amatörer.

Under terminstid är det lunchmusik i Stora Hammars kyrka den första torsdagen i månaden. En halvtimmes musik följs av sopplunch i församlingshemmet Kyrkans hus.

På sommaren och under adventstiden är det konsert eller musikgudstjänst de flesta söndagskvällarna. Dessemellan kan det för den musikintresserade löna sig att hålla ögonen öppna för konserter med mera. Församlingens hemsida och Facebooksida, församlingsbladet Kyrkhälsning, affischer, annonser i det lokala bladet Toppennytt och predikoturer i Sydsvenskan är våra främsta informationskanaler.

Också våra gudstjänster innehåller ofta mycket musik.
Varmt välkommen på söndagsförmiddagar och vid andra tillfällen för att finna kraft i ord och musik.