Katekumenatet

Vuxen väg till tro

Längtar du efter en tro? Söker du ett sammanhang där dina frågor och erfarenheter är utgångspunkten, inte de färdiga svaren? Då kan katekumenatet vara något för dig.

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. 

Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet. Vilka vänder sig katekumenatet till? 

Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill samtala om eller söker en kristen tro, liksom till dem som vill döpas eller konfirmeras. Katekumenatet ger möjlighet för dessa människor att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron. Katekumenatet kan leda till dop, doppåminnelse eller konfirmation men det innebär inte att du som deltagare förbinder dig att göra något av detta. 

Meningen är att du skall få den tid du behöver för att själv kunna ta ställning. Är du nyfiken, redan har en tro eller känner dig osäker eller tvivlar, kan du vara med i en katekumenatsgrupp. Undervisningen och samtalen utgår från de frågor som du och de andra i gruppen har. På så sätt kan du i din egen takt ta ställning till om den kristna tron och kyrkan är en plats där du kan finna fördjupning. 

Hur ser en grupp ut? En katekumenatsgrupp kan bestå av 4–10 personer, där deltagare, medvandrare och en samtalsledare ingår. Präst är knuten till gruppen bland annat för att för att fira katekumenatets gudstjänster, vara med i de fördjupande samtalen samt ge stöd till deltagare och ledarna.

Hur länge pågår katekumenatstiden? Katekumenatsgruppen träffas vanligtvis under två terminer. Detta tillåter deltagarna att i sin egen takt växa och fördjupas i tron. Gruppens behov och de lokala förutsättningarna i församlingen är faktorer som påverkar katekumenatstidens längd. Välkommen att prova på en vuxen väg till tro.

Vi startar upp den 17 januari 2023 och träffas cirka 
varannan vecka under vårterminen.
Träffarna sker i Kyrkans hus kl 18 till 20.
ANMÄLAN SENAST 10 JANUARI
Till: margaret.signas@svenskakyrkan.se eller adina.tell@svenskakyrkan.se

Maggie Signäs, Adina Tell, präster och Susann Persson leder katekumenatets träffar.