Foto: Susann Persson

Kämpinge kyrkplats

Kämpinge kyrka byggdes på 1400-talet, då byn tack vare sillafisket fått de ekonomiska resurser som krävdes.

karta

 
Då byn blev allt fattigare när sillafisket avtog förföll kyrkan, och blev begraven i flygsand. Kyrkan hade vid denna tid inte längre någon präst. Den siste hette Hans Nielson, var från Maglarp, och skall ständigt ha beklagat sig över Kämpingebornas kyrkliga ointresse. Danske kungen Christian IV beslutade den 5 november 1632 att kyrkan skulle rivas.
 
Kyrkplatsen används idag för utomhusgudstjänster, dop och som start och mål vid meditationsvandringar.
 
Kyrkklockan är bevarad och finns numera i Rängs kyrka.