Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationella gruppen

Med uppdrag att göra trasigt helt

Det finns många motiv till att engagera sig i globala rättvisefrågor. Oavsett vilka skäl du har är du varmt välkommen att vara med och förändra! Varför har då Svenska kyrkan ett så stort internationellt arbete? Jo, som kyrka tror vi att vi har ett uppdrag från Gud att finnas med och arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla.

I vår församling finns en grupp av frivilliga, anställda och förtroendevalda som samlas och arbetar med församlingens internationella engagemang.

Vi håller också koll på Svenska kyrkans arbete både nationellt och internationellt. Gruppen står för lokala arrangemang och samarbetar med lokala hjälporganisationer. 

Genom kollekter och andra insamlingar stöder vi Skåne Stadsmission i deras arbete med att stödja och hjälpa den enskilda människan.

Är du intresserad av dessa frågor och känner att du vill vara med i församlingens internationella arbete så kom och delta i gruppen.

Kontakt: Helena Sköldin, präst