Foto: Rolf Persson

Heliga danser

Här får du möjlighet att uttrycka glädje inför livet.

Dansa in hösten

Vi dansar utomhus i Bibliska trädgården när vädret tillåter kl 13.30–15.00 eller inne i Stora Hammars kyrka, som erbjuder stort utrymme och möjlighet till att hålla stort avstånd. Vi som arbetar med församlingens verksamheter kommer behöva vara flexibla så eventuella förändringar kan ske gällande tid och plats under terminen.

Cirkeldans är ett sätt att dansa som söker sig tillbaka till människans uråldriga lust att dansa i gemenskap med andra. Enkla steg och rörelse lärs ut av en dansledare och upprepas i korta sekvenser om och om igen. När alla dansare delar och deltar i samma rörelser skapas en, oftast, ordlös gemenskap som är symbolmättad och livgivande. Det finns danser för livets olika skiftningar, årstidernas växlingar, sorg och glädje, död och pånyttfödelse, fruktbarhet, fest och högtid. Många danser uttrycker en bön eller en lovsång till Gud.

Kostnad 250 kr.

Vana dansare liksom nya hälsas välkomna!
Information och anmälan till Susann Persson
susann.persson@svenskakyrkan.se

Ett samarrangemang med Sensus