Foto: Rolf Persson

Heliga danser

Här får du möjlighet att uttrycka glädje inför livet.

Heliga danser, även kallat cirkeldans, helande danser, stilla eller meditativa danser, är ett sätt att dansa som söker sig tillbaka till människans uråldriga lust att dansa i gemenskap med andra. Enkla steg och rörelse lärs ut av en dansledare och upprepas i korta sekvenser om och om igen. När alla dansare delar och deltar i samma rörelser skapas en, oftast, ordlös gemenskap som är symbolmättad och livgivande. Det finns danser för livets olika skiftningar, årstidernas växlingar, sorg och glädje, död och pånyttfödelse, fruktbarhet, fest och högtid.

Enligt tradition dansar vi ofta hand i hand men under senaste året har vi upptäckt att danserna som vi nu dansas var och en för sig, enskilt men i cirkelns gemenskap, ger möjlighet till nya upptäckter.

Under våren 2022 kommer vi att dansa i Linnésalen, Kyrkans hus, eller utomhus vid Bibliska trädgården, strax öster om Stora Hammars kyrka. Onsdagar från 30 mars till 11 maj kl 15.15-17.00

Vana dansare liksom nya hälsas välkomna. Du är välkommen att pröva på.

Information och anmälan till Susann Persson
susann.persson@svenskakyrkan.se

Ett samarrangemang med Sensus