Foto: Susann Persson

Gravstenssäkerhet

Kyrkogården ska vara en säker plats för alla att vistas på. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Kyrkogårdsförvaltning i Höllviken har därför inlett ett omfattande arbete med att besiktiga gravstenar för att se till att det inte finns någon risk för att de välter

Säkerheten – ett delat ansvar

Gravstenen är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för säkerheten av gravstenen. Kyrkoförvaltningen ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Det innebär att det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kontrollera att kyrkogårdarnas gravstenar är säkra medan det är gravrättsinnehavarens ansvar att bekosta en säker gravstensmontering.

Kontroll av gravstenar

Vid kontroll ska gravstenen uppfylla Centrala Gravvårdskommitténs krav. Brister stenen i säkerhetskraven stöttar kyrkogårdsförvaltningen stenen, alternativt lägger ner den. En skylt sätts ut på graven med information om att det är kyrkogårdsförvaltningen som har utfärdat åtgärden. Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev där denne uppmanas att åtgärda gravsten.


Gravstenssäkerhet för monterade gravstenar

CGKs monteringsanvisningar för nya gravstenar

Kontroll pågående säkerhetsarbete med gravstenar

Höllvikens församling, kyrkogårdsförvaltningen