Foto: Pernilla Cederblad

Glädjestämman

Glädjestämman är vuxenkören för dig som älskar att sjunga oavsett om du har sjungit mycket eller lite tidigare

Det är aldrig för sent att utveckla sin sångröst och sång är glädje och hälsa! Vi sjunger en mycket blandad repertoar. Främst unisont men även lite stämsång emellanåt. Vi sjunger på gudstjänster, på serviceboenden och har någon konsert eller liknande varje termin. Ledorden är Musik, Glädje, Diakoni!

Du anmäler dig resp avanmäler sig på hemsidan. Vill du anmäla dig men har ingen mailadress? Prata då med Pernilla som är körledare.

Onsdagar kl 13.30 – 14.30
Ledare: Pernilla Cederblad,
040-602 46 76, 070-161 96 76

anmälan och avanmälan

Anmälan ska göras via anmälningsformulär.

Om du får förhinder och inte kan delta mer under terminen, vänligen avanmäl dig på avanmälningsformulär. Det är viktigt för att vi ska kunna planera repetitioner, gudstjänster och kommande konserter.