Foto: pixabay.com

Dop

Att bli förälder är fantastiskt. Att få ansvaret för ett nytt litet liv är omtumlande och berör djupt. Det är också den största utmaning en människa kan få.

Kontakta expeditionen för att boka tid för dopet.
Prästen tar kontakt med er för ett dopsamtal för att planera gudstjänsten tillsammans.
Rådgör gärna också med våra musiker inför dopet.

Våra doptider är:
Lördagar kl 11.00 och 13.00.
Söndagar i gudstjänsten kl 11.00 eller i dopgudstjänst kl 14.00.
Doptiden kl 14.00 kan också bokas för dop utanför kyrkorummet, t.ex. i hemmet eller på annan plats.

Om ni vill ha enskilt dop i kyrkan, dop i hemmet eller dop med egen präst är det söndagar kl 14.00 som gäller.
Det går också bra att ha dopet i en annan församling än din hemförsamling. Då kontaktar du den församling där dopet ska äga rum. Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.


Vill ni hyra något av våra församlingshem för "dopkaffe" finns S:ta Annasalen vid Rängs kyrka och Linnésalen i Kyrkans hus vid Stora Hammars kyrka. Vill ni hyra församlingshemmet bokar ni det i samband med bokning av dopet.
S:ta Annasalen är utrustat för och rymmer cirka 45 personer och Linnésalen cirka 90-100 personer.

Hyra av sal/salar
Att hyra sal i samband med kyrklig handling kostar inte något.
En depositionsavgift på 1500 kronor skall dock erläggas när nyckeln hämtas på expeditionen. Summan återbetalas vid återlämnande av nyckeln.

För mer information och bokning var vänlig kontakta expeditionen.

Våra kyrkor