Diakoni

Diakoni handlar om att ha omsorg om sin medmänniska, inte minst då livet känns svårt, något som vi alla kan känna i perioder i livet vare sig vi är unga, mitt i livet eller äldre

Diakoni utgår från Guds kärlek. Vi är sedda och älskade av Gud precis som vi är. Och den kärleken vill vi ge vidare.

Diakoni är omsorg om sin medmänniska, omsorgen om medmänniskan utifrån tanken om allas lika värde. Att möta och behandla människor med respekt och kärlek. Diakoni är inte en verksamhet för sig utan vi vill att den ska genomsyra allt som händer i församlingen.

Diakoni kan beskrivas som kristen tro omsatt i praktisk handling, att stå på de svagas sida, att stå upp för människors rätt, att förmedla hopp och vara med i livets olika skeden, både i glädje och sorg.

Ibland kan man vilja ha någon utomstående att tala med om små och stora saker i livet. Det kan handla om ensamhet, sorg, relationer, vardagsbekymmer och frågor om tro och tvivel.  Vi kan, om önskan finns, vara ett stöd i kontakten med myndigheter och sjukvård.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill ha någon att samtala med. Samtalet kostar inget. Vi har tystnadsplikt. 

Diakonens löften

- En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd

- En diakon ska vara ett barmhärtighetens tecken

- En diakon ska försvara människors rätt

- En diakon ska stå på de förtrycktas sida

- En diakon ska uppmuntra och frigöra till det som är gott

 

 

Diakonemblemet

Diakonens emblem har formen av ett kors omslutet av en cirkel. Korset står för Jesus Kristus och cirkeln för Gud som håller hela världen. Mitt på korset finns en duva med en olivkvist i sin näbb. En symbol för hopp om liv.