Begravningsverksamhet

Kyrkorådet har ansvaret för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Ansvarig tjänsteman är Göran Tindberg som ansvarar för att kyrkogårdarna uppfyller de krav som församlingen och kyrkorådet ställer.

Anneli Nickel, kyrkogårdsansvarig, ansvarar för tillståndsgivning av gravrätter, gravanordning samt utveckling av kyrkogårdarna. Anneli arbetsleder kyrkogårdens personal. 

 

Kontaktuppgifter
Göran Tindberg: 040-6024661   
goran.tindberg@svenskakyrkan.se
Anneli Nickel: 040-6024687    
anneli.nickel@svenskakyrkan.se
Magnus Bergström: 0767-676719    
begravningsombud@cormab.se

Begravningsombud
Magnus Bergström