Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsverksamhet

Kyrkorådet har ansvaret för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Ansvarig tjänsteman är Göran Tindberg som till sin hjälp har kyrkogårdsansvarige Susann Persson.

Susann Persson ansvarar för att kyrkogårdarna uppfyller de krav som församlingen och kyrkorådet ställer.

Anneli Nickel ansvarar för skötselavtal samt tillståndsgivning av gravrätter och gravanordningar.

Begravningsombud
Magnus Bergström