Meny

Begravningsverksamhet

Kyrkorådet har ansvaret för begravningsverksamheten och fullgör uppgifterna enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Ansvarig tjänsteman är Göran Tindberg som ansvarar för att kyrkogårdarna uppfyller de krav som församlingen och kyrkorådet ställer.

Anneli Nickel ansvarar för skötselavtal samt tillståndsgivning av gravrätter och gravanordningar.

Begravningsombud
Magnus Bergström

Nedladdningsbara filer