Barn och familj

Välkommen till våra mötesplatser för barn och vuxna.

I Höllvikens församling finns en trivsam, öppen och välkomnande atmosfär där vi hoppas att alla ska kunna känna sig hemma. Här kan vuxna träffa andra vuxna för att utbyta tankar och erfarenheter och barnen får möjlighet att träffa nya små kamrater. Det kristna budskapet står i centrum tillsammans med sången, leken och skapandet som alltid finns med som en röd tråd i vår verksamhet.