Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Anmälan till ungdomskör för ungdomar över 18 år

Kryssa i vilken kör du vill anmäla dig till.

Lägg gärna till martin.haksten@svenskakyrkan.se i dina kontakter för att förhindra att information gällande körer hamnar bland skräpposten.