Anmälan till ungdomskör för ungdomar under 18 år

Kryssa i vilken kör du vill anmäla ditt barn/tonåring till.

Lägg gärna till martin.haksten@svenskakyrkan.se i dina kontakter för att förhindra att information gällande körer hamnar bland skräpposten.