Allhelgona 2022

4 november, fredag

09.30 Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka, Kyrkbacken och Rängs kyrka är öppna kl 09.30 till 16.30, Håslövs kyrka är öppen kl 9.30 till 16.00. 

Kyrkorna är öppna för ljuständning och stillhet. Kaffe serveras.

15.00 Dökul!
Temadag om döden för barn. Start på biblioteket. Läs mer: www.svenskakyrkan.se/hollviken/dokul-2022
Präst: Ida Eklund
Kyrkomusiker: Pernilla Cederblad
Församlingspedagoger: 
Alexandra Frid Giertz och 
Erica Wittgren

17.00 Andakt
Stora Hammars kyrka
Första och andra Mosekören medverkar

5 november, Alla helgons dag

09.30 Öppen kyrka
Stora Hammars kyrka och Kyrkabacken är öppen kl 09.30 till kl 15.30. 
Rängs kyrka är öppna kl 09.30 till 16.30, 
Håslövs kyrka är öppen kl 9.30 till 16.00. 

Kyrkorna är öppna för ljuständning 
och stillhet. Kaffe serveras.

11.00 och 13.00 Kyrkogårdsvandring
Stora Hammars kyrka och Stora Hammars kyrkogård
En vandringstur på kyrkogård och i kyrkorum om livet och döden,
kvinnorna framför, bakom och vid sidan av. Läs mer 

Präster: Adina Tell, Maggie Signäs. 
Diakon: Christina Dongas, 
Kyrkogårdsföreståndare: Anneli Nickel

14.00 Andakt
Stora Hammars kyrkogård, Minneslunden
Präster: Maggie Signäs. Adina Tell
Diakon: Christina Dongas 
Organist: Martin Haksten

16.00 och 18.00 Minnesgudstjänst      
Stora Hammars kyrka
Vi minns och tänder ljus för församlingsmedlemmar som avlidit sedan förra allhelgonahelgen samt för dem vilka begravningsgudstjänst hållits i någon av våra kyrkor.
Präster: Maggie Signäs, Adina Tell . 
Diakon: Christina Dongas. 
Organist: Martin Haksten 

6 november, söndagen e. alla helgons dag

11.00 Mässa
Stora Hammars kyrka  

18.00 Konsert      
Stora Hammars kyrka
Lacrimosa. Klassisk musik till tröst av Mozart, Fauré, Bach och Stainer med 
sångensamble och stråkar under ledning av Martin Haksten