Foto: Hanna Mansten Ikon

Vi sparar på elen

Så här gör Höks pastorat för att spara på el och uppvärmning under den kommande kalla tiden.

Med anledning av den rådande energisituationen kommer vi
- att under perioden 7/11 2022 (efter Allhelgonahelgen) t.o.m. 31/3 2023   stängs samtliga kyrkor i Höks pastorat.
- att fira gudstjänsterna i församlingshemmen.
- a hänvisa dop till församlingshemmen alternativt hemma.
- att hänvisa vigslar  till vår- och sommarmånaderna.
- att begravningsgudstjänster sker i kyrkan.
- att undantag för stängning av kyrkorna göres för gudstjänst och konsert under  perioden 27/11 2022 – 8/1 2023.
- att mellan 8/1 t.o.m. 31/3 2023 firas en gudstjänst i vardera av kyrkorna i Tjärby, Mästocka och Ysby eftersom där ej finns församlingshem.
- att varannan lampa släcks på pastoratets kyrkogårdar

Anders Vickman, kyrkoherde