Någon spritar händerna i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Uppdatering av verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

Senast uppdaterad 2022-02-07 Restriktioner gäller från 9 februari

Information om pastoratets regler med anledning av Coronavirusets spridning
Vi följer alltid regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med onsdag den 9 februari gäller:

Inga restriktioner i någon verksamhet, utöver det som följer

Mässa firas med gående bord, bröd doppas i vinet.

Möjlighet att ”sprita” händerna finns i anslutning till nattvardens utdelande.

- -

Plats ska beredas i kyrkorna för de som önskar att fortsätta hålla avstånd,
4 bänkrader längst bak på ena sidan i Mästocka och Ysby,
6 bänkrader i övriga kyrkor.
Valet av plats är individens eget val.

Bestämmelse för dessa bänkrader är att det får vara max 8 personer i sällskap
och 1 meter mellan sällskap.

Bestämmelserna gäller också för dop, vigsel och begravningar.

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra
i våra regler.

2022-02-07

Anders Vickman kyrkoherde