Någon spritar händerna i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Uppdatering av verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

Senast uppdaterad 2022-01-20 Restriktioner gäller från 12 januari

Information om pastoratets regler med anledning av Coronavirusets spridning

Vi följer alltid regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med den 12 januari uppdateras restriktioner i Höks pastorat.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Det är viktigt att visa hänsyn och undvika trängsel. 

Gudstjänster
Vi firar gudstjänst men antalet besökare begränsas enligt nedan.
Knäred, Hishult, Hasslöv, Ränneslöv,
Veinge, Våxtorp och Tjärby gäller max 50 personer
Mästocka och Ysby kan vi vara högst 30 personer.
Restriktionerna gäller sittande på markerade platser och max 8 personer i varje sällskap samt 1 meters avstånd mellan sällskapen.

Från den 20 jan och tillsvidare så firar vi inte heller nattvard i något sammanhang.

Dop och Vigsel
Vi genomför vigslar och dop men med max 50/30 personer i kyrkan
(exkl präst och kantor) enligt ovanstående.

Begravning
Vi  genomför begravningsgudstjänster enligt följande:

Om besökarna har  minst två vaccinationer gäller inga begränsningar.
Anmälan gäller så att vi vet vilka som kommer och har covidbevis.
Covidbevis kontrolleras vid ingången till kyrkan för oanmälda.

Begravningsbyråerna ansvarar för att anhöriga och övriga anmälda har minst två vaccinationer vid begravningsgudstjänst utan begränsningar.

Det är inte ett krav att besökare på begravningen ska ha covidbevis; Alla som kommer ska beredas plats. Begravningen kan således inte annonseras som att covidbevis är ett krav för att besöka begravningen.

Minst två bänkar längst bak i kyrkan eller läktaren ska hållas öppna för besökare utan minst två vaccinationer.

Om anhöriga och övriga anmälda till begravningen inte har två vaccinationer eller om det inte är aktuellt gäller att besökare ska sitta i grupper om högst åtta med minst en meter mellan grupperna.

Det normala är att begravningen genomförs med att besökarna sitter i grupper om högst åtta med minst en meter mellan grupperna.

Jordbegravning med avsked vid graven
Dödsboet tillhandahåller bärarlag

Själaringning och tacksägelse
Vi har  själaringing tisdagar  i alla församlingens kyrkor 10:00
Tacksägelser sker under gudstjänsterna.

Grupper
Vuxengrupperna hoppas vi kunna fortsätta på ordinarie sätt även
under vårterminen.

Barngrupper
Våra grupper har strax juluppehåll och startar upp igen vecka 3.

Församlingshem
I våra församlingshem gäller begränsat antal gäster:
Veinge, Knäred 50 personer
Hishult 40 personer
Hasslöv 24 personer
Ränneslöv 40 personer
Våxtorp 40 personer
Vid uthyrning/utlåning av församlingshemmen gäller max 20 personer.

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra
i våra regler.

2022-01-11

Anders Vickman kyrkoherde