Foto: L.jönsson

Uppdatering av verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

Senast uppdaterad 2021-05-28 Nya restriktioner med utökat antal besökare gäller från 1 juni.

Information om pastoratets regler med anledning av Coronavirusets spridning

Vi följer regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Restriktioner gäller från den 1 juni

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst men antalet besökare begränsas till max 50 personer utom i Mästocka och Ysby där vi kan vara högst 30 personer.

Dop och Vigsel
Vi genomför vigslar och dop men med max 50 personer i kyrkan (exkl präst och kantor) Utom i Ysby och Mästocka kyrka där maxantalet är 30 personer

Begravning
Vi  genomför begravningsgudstjänster och urnnedsättningar med högst 50 personer, plus medverkande.

För Ysby och Mästocka kyrka  gäller max 30 personer.

Jordbegravning med avsked vid graven
Vid jordbegravning skall dödsboet ha egna bärare hämtade bland deltagarna

Själaringning och tacksägelse

Vi har  själaringing tisdagar med första tiden  kl 10:00
Varannan gång i församlingens kyrkor.

Grupper

Vuxengrupperna är vilande tills vidare och startas upp igen när det passar med myndigheternas regleringar.

Barngrupper
Sommarverksamhet planerad, mer info kommer

Församlingshem
Våra församlingshem är stängda för uthyrning och aktiviteter som inte är våra egna.

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra i våra regler.

//Anders Vickman kyrkoherde