Foto: L.jönsson

Uppdatering av verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

Senast uppdaterad 2021-01-29 För att motverka eventuell spridning av Coronavirus väljer pastoratet att ställa in en del av sina aktiviteter. Läs mer...

Information om pastoratets regler med anledning av Coronavirusets spridning

Vi följer regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nya restriktioner gäller från den 29 januari.

Gudstjänster

Alla gudstjänster ställs in. Vi kommer att fortsätta sända förinspelade gudstjänster på Youtube.

Dop och Vigsel
Vi genomför vigslar och dop men med max åtta personer i kyrkan (exkl präst och kantor)

Begravning
Regeringen gör ett undantag från den förordning som reglerar offentliga sammankomster och som trädde i kraft  den 25/11. Det innebär att vi kan genomföra begravningsgudstjänster och urnnedsättningar med högst 20 personer, plus medverkande.
Extra avsked efter begravningsgudstjänst bokas hos begravningsbyrån. Max 8 personer per avsked.

Jordbegravning med avsked vid graven
Vid jordbegravning skall dödsboet ha egna bärare hämtade bland deltagarna

Själaringning och tacksägelse

Vi har  själaringing och tacksägelse i kombination. Detta sker i en av kyrkorna i varje församling, tisdagar med första tiden  kl 10:00
Max 8 personer.

Grupper

Vuxengrupperna är vilande tills vidare och startas upp igen när det passar med myndigheternas regleringar.

Konfirmanderna har digital undervisning med start vecka 3.

Barngrupperna är pausade till och med vecka 8.

Församlingshem
Våra församlingshem är stängda för uthyrning och aktiviteter som inte är våra egna.

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra i våra regler.

//Anders Vickman kyrkoherde