Foto: L.jönsson

Uppdatering av verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

Senast uppdaterad 2021-09-10 Nya restriktioner med utökat antal besökare gäller från 1 oktober

Information om pastoratets regler med anledning av Coronavirusets spridning

Vi följer regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Från och med den 1 oktober upphör restriktionerna i Höks pastorat. Vi har då inga begränsningar för antal personer i kyrka och församlingshem.
Det är viktigt  att även i fortsättningen visa  hänsyn och undvika trängsel. 

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst men antalet besökare begränsas enligt nedan.
Knäred, Hishult och Ränneslöv öppnar vi upp för max 70 personer
Veinge, Hasslöv, Våxtorp och Tjärby gäller max 50 personer
Mästocka och Ysby kan vi vara högst 30 personer.
Restriktionerna gäller sittande på markerade platser och max 8 personer i varje sällskap samt 1 meters avstånd mellan sällskapen.

Dop och Vigsel
Vi genomför vigslar och dop men med max 70/50/30 personer i kyrkan (exkl präst och kantor) enligt ovanstående.

Begravning
Vi  genomför begravningsgudstjänster och urnnedsättningar med högst 70/50/30 personer, plus medverkande på samma sätt som ovan.

Jordbegravning med avsked vid graven
Höks tillhandahåller bärare när så önskas

Själaringning och tacksägelse
Vi har  själaringing tisdagar  i alla församlingens kyrkor 10:00
Tacksägelser sker nu åter under gudstjänsterna.

Grupper
Vuxengrupperna hoppas vi kunna återuppta på ordinarie sätt under höstterminen.

Barngrupper
våra grupper startar upp igen efter sommarlovet.

Församlingshem
Vi öppnar nu åter upp våra församlingshem med med begränsat antal gäster:
Veinge, Knäred 50 personer
Hishult 40 personer
Hasslöv 24 personer
Ränneslöv 40 personer
Våxtorp 40 personer

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra i våra regler.

2021-09-10

Anders Vickman kyrkoherde