Meny

Verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

För att motverka eventuell spridning av Coronavirus väljer pastoratet att ställa in en del av sina aktiviteter. Gudstjänster och en del verksamhet fortgår som vanligt, men vi tar hänsyn till den nya rekommendationen om samlingar på max 50 personer. Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Vi firar gudstjänst som vanligt och ber våra besökare att sitta glest i bänkarna.
Nattvard kommer att firas på skärtorsdag och vi använder särkalk vid detta tillfälle.
Vi genomför dop, vigsel och begravningar men med begränsningen på max 50 personer.
Vi bokar inte in minnesstunder, dopkaffe eller övrig utyrning av våra lokaler.

Konfirmander och barnverksamhet träffas tillsvidare. Om skolan stänger kommer också vi stänga ner denna verksamhet.

Soppluncher, församlingsaftnar, arbetskrets, andakter på äldreboende och församlingsdagar ställs in tills vidare.

Tänk på eget ansvar. Sjuka och äldre uppmanas av myndigheter att isolera sig från sociala kontakter.

Håll avstånd, sprid er i kyrkan, hälsa inte i hand.