Foto: L.jönsson

Uppdatering av verksamheten i Höks pastorat vid Coronatider

Senast uppdaterad 2020-11-24 För att motverka eventuell spridning av Coronavirus väljer pastoratet att ställa in en del av sina aktiviteter. Läs mer...

Information om pastoratets regler med anledning av Coronavirusets spridning

Vi följer regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nya restriktioner gäller från den 24 november:

Gudstjänster

Alla gudstjänster ställs in. Vi kommer att sända gudstjänster digitalt med början 1a Advent.

Dop och Vigsel
Vi genomför vigslar och dop men med max åtta personer i kyrkan (inkl präst och kantor)

Begravning
Regeringen gör ett undantag från den förordning som reglerar offentliga sammankomster och som träder i kraft onsdagen den 25/11. Det innebär att vi kan genomföra begravningsgudstjänster och urnnedsättningar med högst 20 personer, plus medverkande.
Avskedsandakt efter begravningsgtj är möjligt,  max 20 personer.

Själaringning och tacksägelse

Vi kommer att ha själaringing och tacksägelse i kombination. Detta sker i en av kyrkorna i varje församling, tisdagar kl 10
Max 20 personer.

Grupper
Vuxengrupper och konfirmander ställs in till vecka 3 2021

Barngrupperna fortsätter tills vidare.

Församlingshem
Våra församlingshem är stängda för uthyrning och aktiviteter som inte är våra egna.

Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra i våra regler.

//Anders Vickman kyrkoherde