En stenduva på en mossig gravsten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Utskick om gravstenstvätt kommer inte från Svenska kyrkan

I flera församlingar i Göteborgs stift får gravrättsinnehavare nu brev som kan tolkas som en faktura för gravstenstvätt. Dessa utskick kommer inte från Svenska kyrkan, utan från ett privat företag.

I flera församlingar runt om i Göteborgs stift får gravrättsinnehavare just nu brev hemskickade med erbjudande om gravstenstvätt. Breven kan tolkas som en faktura och skickas ut av det privata företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB. De kommer alltså inte från Svenska kyrkan.

Om församlingsbor av misstag redan har betalt ”fakturan” från bolaget?
Så bestrider du en felaktig faktura (länk till hallakonsument.se)
Så gör du en anmälan till Konsumentverket
Polisanmälan av brott/bedrägeri 
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (länk till Konsumentverket)
​​​​​​​Konsumentverkets blankett för att hävda sin ångerrätt

Vem får erbjuda gravskötsel?
Det står andra aktörer än begravningsverksamheten fritt att erbjuda gravrättsinnehavare gravskötsel eller gravstenstvätt mot betalning. Uppgifter om avlidna och deras anhöriga kan hämtas ur olika offentliga register.

Vad har uppmärksammats i media?
Det privata företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB har i flera år skickat ut erbjudande om gravskötsel och tvätt av gravsten till gravrättsinnehavare runt om i Sverige, något Aftonbladet skrev om redan 2018.

Även de aktuella utskicken har uppmärksammats i lokalmedia