Foto: M. Larsson

Om Tjärby kyrka

Tjärby kyrkas historia

Tjärbys gamla kyrka låg mitt i byn, och det sägs att den kan ha blivit tillbyggd av den danska drottningen Margaretha (Tjärby-isaga och historia af Axel Ejwertz i Sydhalländsk bygd årg 1 s.9, 1919).

”Då Högsalig Drottning Margaretha for med sin krigshär igenom Tjerby socken till strid emot sin fiende, så gick drottningen in i kyrkan, föll på knä och bad Gud innerligen om lycka och seger. I sina böner gjorde drottningen nu det löfte, att, om Gud gav henne seger, skulle hon förbättra och förlänga denna kyrka, vilket ock strax efter segern skedde. Troligen åsyftas med berättelsen om detta drottningens fälttåg1338 års krigshändelser vid Laholm. Det synes, som hade drottning Margaretha längre tid vistats i denna trakt, hälst men efter henne ännu härstedes har åtskilliga anekdoter”.

(Avskrivet s.14 i Bexell 1926 Tjärby kyrka)

Tjärby kyrkas utseende och inventarier

I Tjärby finns förhistoriska gravar som storhögar och resta stenar vid Örelid.

Tjärby medeltidskyrka revs 1906. Det av antikvariskt värde placerades i den nya kyrkan, som stod klar 1907, och vilar på resterna av den gamla.

Den nya kyrkan är byggd i jugendstil och är den enda av sitt slag i Halland.

Predikstolen är utskuren i ek och tillverkades på 1590-talet.

Korgen är femsidig med dekorerade speglar och över finns en sexkantig baldakin.

Altaruppsatsen är samtida med predikstolen och utförd i ek.