Sommarhälsning från biskop Susanne Rappman

Sommarhälsning i svåra tider

Häromdagen hörde jag om en fyra kilometer lång kö för att få ett matpaket. Fyra kilometer! Långsamt förstår jag vilka enorma konsekvenser som följer av den pågående pandemin. Ingen är opåverkad och ett dödsfall är en svår händelse oavsett var i världen det händer. Pandemin förstärker världens orättvisor på ett alarmerande sätt. Rapporterna om hungersnöd och växande fattigdom är nedslående.

Tacksamheten över att leva i ett land med fungerande sjukvård, rent vatten och frånvaro av korruption är stor.

Jag vill gärna skicka en sommarhälsning till er som bor i Göteborgs stift. Den kommer i en tid som inte liknar någon de flesta av oss upplevt. Hälsningen har en dov bakgrundsfärg för situationen är allvarlig. Den oro som många känner är värd att ta på stort allvar. Samtidigt rymmer min hälsning också ljusare färger.

På mycket kort tid har vårt samhälle förmått ställa om på ett imponerande sätt. Antalet intensivvårdsplatser i landet har mer än fördubblats. Enskilda och organisationer hittar samarbeten som leder till kreativa lösningar på nya problem. I Svenska kyrkan har vi uppmanat enskilda och församlingar att ställa om och att ställa upp snarare än att ställa in! Jag är stolt över att höra om allt som sker i denna anda.

Klätt i kyrkans traditionella språkbruk ser jag många tecken på tro, kärlekshandlingar i mängd och en värld som mobiliserar hopp. Tro, hopp och kärlek – gåvor från Gud – tas verkligen emot och används i medmänniskans och samhällets tjänst (1 Korintierbrevet 13).

Samtidigt ringlar sig den orättfärdigt långa matkön fram. Den visar tydligt att vi lever i en brusten värld. Att någon ändå organiserar kön är ett tecken på Guds närvaro. Vår Gud bär sår – det är mitt valspråk och vår tro.
Vår Gud går med också i dödsskuggans dal.

Vi är inte den första generation som drabbats av en pandemi. Kanske kan två andliga övningar som burit kristna före oss vara till hjälp. De är enkla och kan utföras var som helst

Uppmärksamma det goda i tillvaron. T ex solen som värmer och blommornas skönhet. Telefonsamtalet från vännen och maten på bordet.
Uttryck tacksamhet för detsamma.
Men önskan om Guds rika välsignelse!

Susanne Rappmann. Biskop i Göteborgs stift