Socialdemokraterna i Höks pastorat

Vi socialdemokrater i Höks representerar hela pastoratet och:

Vi vill att alla församlingar ska ha likvärdig verksamhet. Inte minst för barn och unga. Barn och ungdomsverksamheten är så viktig för många föräldrar och barn i vår bygd. Det vill vi värna om. Oavsett i vilken del av pastoratet man bor.

Svenska kyrkan finns med oss hela livet. Vi döps, konfirmeras, gifter oss och begravs. Sorgegrupper, språk caféer och inte minst barn och ungdomsverksamheten ska vara tillgängliga för dem som vill. Därför representerar vi alla. Inte bara dom som går i kyrkan varje söndag.

För att kyrkan ska vara en levande del av samhället vill vi öka samarbetet med ideella organisationer i pastoratet. Låt oss främja det ideella engagemanget och samarbeta med Laholms pastorat.

Kulturarvet i kyrkan är hela Sveriges kulturarv. Inte bara historiskt utan även i framtiden. Våra kyrkor och församlingshem är en stolthet för våra byar och ska användas. Låt oss samlas där för att avnjuta musik, konst och kultur. Avgiftsfritt och öppet för alla. Oavsett bakgrund, etnicitet eller sexuell läggning.

Kyrkovalet är inte bara lokalt. Du kan rösta på oss till Göteborgs stift där vi bland annat vill arbeta för att fler av söndagens gudstjänster ska vara välkomnande för barn, familjer och musik.

Elina Berg  |  Våxtorp
Nils-Erik Johansson  |  Vallberga
Jörgen Johansson  |  Våxtorp
Magnus Johansson  |  Knäred
Jennifer Gonzalez  |  Vallberga
Lars Fritzon  |  Våxtorp
Linda Strid |  Våxtorp